Program Detayı

Özel Öğrenme Güçlüğü

Özel Öğrenme Güçlüğü

Özel Öğrenme Güçlüğü DEP
Öğrenme güçlüğü, zekâ seviyesi normal, normalin üstünde olan çocuklar görülen dinleme, anlama, düşünme, okuma-yazma, kendini ifade etme, matematik gibi becerilerinin diğer yaşıtlarına ve zekâsında göre daha düşük bir şekilde başarı göstermedir. Her çocuğu iyi olduğu alanlar kadar zorlandığı ve algılanmakta güçlük çektiği konular olabilmektedir. Beyinde bulunan bazı farklılıklar bilgiyi işleme sürecinin uzatabilmekte ve bunun sonucu olarak da öğrenme güçlüğü ortaya çıkmaktadır. Bu öğrenme güçlüğü herhangi bir görme sorununa, duygusal probleme, zekâ sorununa, motivasyon bozukluğuna veya yetersiz bilgiye bağlı değildir. Bu nedenle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezimizde Özel Öğrenme Güçlüğü DEP programı verilmektedir. Profesyonel bir ekip tarafından verilen bu eğitim programı sonunda çocuğun öğrenme güçlüğü azaltılarak bu sorunun üstesinden gelinmektedir. Unutulmamalıdır ki bu süreçte ailenin etkisi ve çocuğa destek olması çok önemlidir.
Özel Öğrenme Güçlüğü DEP programında işitsel, görsel, kinestetik algı ve dokunma algısını gelişmesi sağlanmakta ve bellek, dikkat gibi yetenekler arttırılarak, çocuğun motor koordinasyon becerileri geliştirilmektedir. Bu süreçte çocuğun kavram ve düşünme süreçlerinin desteklenmesini hedeflemekteyiz. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezimi öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencileri ilk olarak analiz etmekte ve hangi alanda zorlandıklarını tespit etmektedirler. Ardından da öğrencinin öğrenme stilleri ile güçlü yanları tespit edilerek öğrenciye özel bir eğitim planı hazırlanmaktadır. Daha fazla bilgi için bizlere iletişim bilgilerimiz üzerinde ulaşabilirsiniz.