Dikkat Eksikliği

Dikkat Eksikliği

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

Çocuğun akademik başarısı ile duygusal davranışsal gelişimi üzerinde olumsuz etkilere neden olan problemlerden biri olan Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu, bireyin kendisini etkilemekle kalmıyor, ailesinden başlayarak okul çevresini ve toplumun geri kalanını da etkileyen boyutlara ulaşan etkilere yol açıyor. Bu sorunun çözümü ile ilgili ciddi adımlar atılmasında gecikme olmasının temelinde ise bu sorunu yaşayan çocukların yaramazlık, fazla zeki olma ya da ailesi tarafından iyi yetiştirilmeme gibi etiketlemelere maruz kalmaları. Yaşı ve gelişim düzeyi ile uyumlu olmayan aşırı hareketliliği olan, isteklerini ertelemekte sorun yaşayan, ya da dikkat sorunları olan çocuklara yetkili merciler tarafından bireye DEHB tanısı konulması halinde Sevgi Yolu Özel Eğitim olarak uzman eğitmenlerimiz eşliğinde bu sorunun çözümüne katkı sağlıyoruz. Sorunun görmezden gelinmesi halinde, belirli bir iş ya da oyuna odaklanma zorluğuna bağlı olarak, gerek okulda gerekse toplumsal ilişkilerde sorun yaşanması kaçınılmaz oluyor.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğuna yönelik programımızda bireylerin yaşının ve zeka düzeyinin gereklerine kıyasla daha kısa dikkat süresine sahip olduğunun bilinci ile program içeriğini belirliyoruz. Bu bağlamda, konsantrasyon oyunlarını ya da dikkat egzersizlerini programımıza dahil ederek, öğrenme sorunlarına yol açan ve okula başarısı ile okul içi iletişimde sıkıntı yaratan bu soruna çözüm getirmeyi hedefliyoruz. Verdiğimiz eğitimler sırasında bireyin ihtiyaçlarını ve özelliklerini göz önünde bulunduruyoruz.