Ölçme Değerlendirme

Ölçme Değerlendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Çocukla ilgili gelişimsel problemlerin giderilmesinde erken ve doğru tanı kadar doğru değerlendirme ve doğru eğitim programı uygulama önemli bir yer tutuyor. Her çocuk için gelişim düzeyi ve risk faktörleri farklı olduğundan uygulanacak programın kişiye özel olarak değerlendirilmesi sonucu büyük ölçüde değiştiriyor. Gelişimsel bir problemi olan ya da herhangi bir engel durumu nedeniyle destek programından yararlanmasında yarar olan bireyler için hangi programın uygulanacağına ve program içeriğinde nelerin yer alması gerektiğine karar verilmeden önce bireyle ilgili detaylı bir Ölçme ve Değerlendirme çalışması yapılması gerekiyor. Bu çalışma bireyin eğitimi süresince ve program sonunda da birtakım test ve ölçümlerin yapılmasını içeriyor. Zira bireyin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimi ile dil, motor ve özbakım becerilerine uygun olarak belirlenen programın etkisini ve bireyin gelişimine katkısını da değerlendirmek ve buna uygun olarak süreci yönlendirmek gerekiyor. Bu sayede eğitim öğretim sürecine nereden başlanacağı, nasıl bir eğitim ortamı sunulacağı, hangi materyal ve yöntemlerden yararlanılacağı gibi hususlarda bireyin ihtiyaçlarına en uygun olacak kararlar verilebiliyor.

Ölçme ve Değerlendirme faaliyetlerimizde uzmanlarımızın desteğine ihtiyaç duyan bireylerin yeterli olduğu alanlar ile destek gerektiren alanların belirlenmesi sağlanıyor. Bu analizler de uzmanlarımıza materyal ve yöntemlerin etkinliğini belirleme bakımından geri dönüş sağlıyor. Eğitim öğretim sürecinde gerçekleştirilen aktivitelerin takip edilmesinde ve denetlenmesinde de bu hizmet büyük bir yarar sağlıyor.