İşitme Engelliler

İşitme Engelliler DEP

İşitme engeli bulunduğu için yaşıtları ile iletişim kurmakta zorlanan, konuşma ve dil becerisi gelişemeyen bireyler İşitme Engelliler DEP programımız sayesinde engellerinin yol açtığı güçlüklerin üstesinden gelebiliyor. Destek eğitim programlarımız çerçevesindeki öğrenme ve öğretme süreçlerini, işitme engelli bireylere destek olacak şekilde etkili bir biçimde kullanıyoruz. Okuma yazma ve okuduğunu anlamadan akıl yürütme ve temel matematik becerilerine kadar bir dizi etkinliği, uzmanlarımız tarafından işitme engelli bireyleri destekleme programı çerçevesinde sunuyoruz.

İşitme Engelliler DEP programımıza dahil olan bireylerin işitsel algı becerilerini fark etmelerini ve mevcut işitme seviyelerinden üst düzeyde yararlanmalarını sağlıyoruz. Bunun sonucunda da bu bireyler, dil ve konuşma becerisi bakımından yaşıtları ile uyum sağlayabilecek bir noktaya ulaşıyor. İletişim becerilerinin gelişmiş olması da engelli bireylere günlük yaşamda önemli kolaylıklar sağlıyor ve başkalarının yardım ve desteği olmaksızın günlük hayatı sürdürmelerine olanak tanıyor.

Destek programımız çerçevesinde faaliyetlerimizi planlarken bireylerin özelliklerini dikkate alıyor ve öğrenme şekilleri ve performans düzeylerine göre bir program belirliyoruz. Program sonunda hedeflenen başarının yakalanabilmesi adına zamanı etkin bir şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz. Bu süreçte etkinliği sağlamak üzere materyal ve yöntem seçimini öğrenme süreci ile uyum içinde gerçekleştiriyoruz. Programa katılan bireylere sunulan etkinliklerin aşamalı olmasına ve bireyi gelişime teşvik etmesine dikkat ediyoruz. Kullandığımız materyal ve etkinliklerde çeşitlilik sağlayarak bireyin iletişim becerilerinin gelişmesine zemin hazırlıyoruz.