Teknoloji Atölyesi

Teknoloji Atölyesi

Günümüzde eğitimin yeri doldurulamayacak tamamlayıcısı olan teknoloji, eğitimde inovasyonu ve çağa ayak uydurmayı sağlayan en önemli unsurdur. Teknoloji her alanda olduğu gibi eğitim alanında da oldukça önemli bir yer edinmiştir. Bununla birlikte toplum içerisinde farklı özellikler taşıyan bireyler için teknoloji eğitimi, toplumsal yaşamda var olabilme, bilgi ve becerileri standartlara uygun olarak geliştirme, görsel algıyı geliştirerek daha kolay ve hızlı öğrenme sürecini bireye kazandırma görevi üstlenmiştir. Kurumumuz tarafından uzman eğitmenlerce düzenlenen teknoloji atölyesi de özel çocuklarımıza bilgi ve donanım kazandırmayı amaçlamıştır. Bu noktada akıllı tahta ve bilgisayarlarla edinimlerini geliştirmek, teknoloji ile olan ilişkileri standartlara uygun düzeye getirebilmek amaçlanmıştır. Sevgi Yolu Özel Eğitim tekno sınıfları ile bireylerin teknoloji ile olan bağını pozitif yönde güçlendirerek eğitim süreçlerine katkı sağlamayı amaç edinmiştir.

Teknoloji atölyesi ile hem daha hızlı bir öğrenme süreci hem de daha kalıcı bir eğitim mümkün olmaktadır. Görsel hafızanın teknolojide önemli bir yer edinmesi, özel çocuklarda hızlı ve kalıcı bir eğitimin anahtarı olmaktadır. Çağın kaçınılmaz bir gereksinimi olan teknoloji, özel eğitim programlarına da entegre olduğundan bilgisayarlı, akıllı tahtalı sınıflarda eğitim alabilme ve kavrayabilme edinimi kazandırılmaktadır. Teknolojiyi öğrenme ve kavrama güçlüğü çeken yahut teknoloji ile olan ilişkisinde kopukluk olan bireyler için teknoloji atölyemiz uzman kadrosu ile atölyelerde engelleri hızlı yoldan aşabilmektedir.