Aile Eğitimi ve Psikolojik Danışmanlık

Aile Eğitimi – Psikolojik Danışmanlık

Çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik açıdan sağlıklı, yaşıtlarının gelişimi ile uyumlu hatta onların ilerisinde ve akademik açıdan da başarılı olmasını arzu ediyoruz. Ancak bu tek taraflı ulaşılabilecek bir sonuç değil. Ailenin sosyokültürel niteliği, çocuğa sunduğu uyaranlar ve çocuk yetiştirme konusundaki tutumları, modelleme ve sözel iletişim yoluyla ailesinden çok fazla şey alan çocuğun gelişimini de büyük ölçüde belirliyor. Gelişim sürecinde her aşamada ailenin çocuğun gelişimini destekleyecek şekilde hareket etmesi gerekiyor. Bu nedenle anne baba olmanın ötesinde aynı zamanda öğrenci velisi olan ailelerin daha bilinçli ve donanımlı olması gerekiyor. Sevgi Yolu Özel Eğitim olarak sunduğumuz hizmetler arasında Aile Eğitimi – Psikolojik Danışmanlık hizmetleri de yer alıyor. Bu hizmet kapsamında ailelerin bilinç düzeyini artıracak seminer ve kurslar düzenliyor, grup eğitimleri veriyoruz.

Aile Eğitimi – Psikolojik Danışmanlık hizmetimizi iki ayaklı olarak değerlendiriyor ve bir yönüyle ailenin eğitimini hedeflerken diğer yönüyle özel eğitim gereksinimi olan çocukların ve ailelerin ihtiyacı olan profesyonel desteği sunuyoruz. Bu açıdan bakıldığında uzmanlarımız aracılığıyla, hem ailelere hem de çocuklarına, çevrelerinde bulunan diğer bireylerle sağlıklı bir iletişim kurmalarına yardımcı olacak şekilde kendilerini tanıma konusunda yardım ediyor ve farkındalık kazandırıyoruz. Eğitim ve danışmanlık faaliyetimizden yararlanan bireylere, sorunlarla mücadele etme hususunda daha başarılı ve güçlü olma bilinci kazandırıyor ve bu konudaki cesaretlerini artırıyoruz.